Det kan vara en tröst att se den som gått bort - att ha en så kallad visning. Detta både för att inför sig själv verkligen få bekräftat vad som hänt och för det också är ett tillfälle att ta ett första avsked.

Även om tanken på visning till en början kan kännas främmande eller konstig så är det ofta en bra start på sorgeprocessen. Många gånger har man kanske redan fått tillfälle att se den döde på sjukhus, men om detta inte har skett eller om det finns anhöriga som inte fått denna möjlighet så kan man senare anordna en visning.

Om en visning är något ni önskar, ta upp detta med oss så hjälper vi till.