Alla har rätt till ceremonilokal (ex. kapell), gravplats och transport mellan bisättningslokal och ceremonilokal oavsett religion eller trostillhörighet. Denna kostnad täcks av begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln.

För medlem i Svenska kyrkan är själva begravningsgudstjänsten kostnadsfri, den är betald genom kyrkoavgiften. I den ingår kyrka eller kapell, präst och musiker, även bärarlag ingår i de flesta församlingar.

Detsamma gäller för medlem i annan frikyrka där varje församling bistår med kyrka, pastor samt ibland även musiker och bärarlag.

Kostnad för begravning varierar med utformningen

Vi på begravningsbyrån hjälper er att utforma begravningen utifrån era önskemål. Kostnaden varierar beroende på val av kista, urna, blomsterutsmyckning, sång och musik, förtäring samt övriga önskemål som finns. Begravningsbyråns arvode inkluderar alla de tjänster och uppgifter vi gör för att utforma begravningen efter era önskemål.

"Enklare begravning"

Begravning där anhöriga själva ordnar med mycket och där dödsannons och förtäring efteråt inte förekommer kan ligga mellan 9.000:- till 12.000:-.

"Normal begravning"

Där även dödsannons och enklare förtäring ingår ligger mellan 20.000:- till 25.000:-.

"Dyrare begravning"

Med dyrare kista och urna samt mer arrangemang kan kosta från 25.000:- och uppåt.

Kontakta oss för exakta prisuppgifter.