I denna gravplats finns plats för upp till nio urnor eller askor. Det är tillåtet att ha gravsten eller annan gravvård.

Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter och anhöriga får närvara vid urnsättningen. Gravplatsen upplåts med 25 års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsägaren har ansvaret för skötsel av gravplatsenOm man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven.