Kostnaderna för begravningen tas normalt från dödsboet, alltså från den dödes tillgångar. Ibland har den döde en försäkring med begravningshjälp, som brukar täcka större delen av kostnaderna. I bouppteckningen ingår att vi undersöker om sådana försäkringar finns.

Om det inte finns någon försäkringar och dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna kan kommunen betala begravningen. Hur mycket som betalas ut och vilka kostnader som täcks varierar mellan olika kommuner.

Kontakta socialkontoret för information om vad som gäller i din kommun. Om Du som anhörig vet att boets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna måste Du kontakta kommunens familjeomsorg innan begravningen beställs. Inga räkningar får betalas från den dödes konton efter dödsfallet, då de tillgångar som eventuellt finnes enligt lag i första hand skall gå till begravningskostnaderna. Först därefter kan andra kostnader betalas.