Minneslund är ett gravsätt av mer anonym karaktär. Askan grävs ner inom ett gemensamt område.

Det är en anonym gravsättning utan gravrätt eller plats för namn. Askans läge markeras inte och gravstenar eller planteringar får inte förekomma. Besökare får smycka den gemensamma platsen med blommor och ljus. Askan gravsätts av kyrkogårdens personal utan närvaro av anhöriga.