När någon avlidit vill man ofta tillkännage det genom en dödsannons i dagspressen. Vi på begravningsbyrån hjälper dig naturligtvis att skriva och utforma annonsen. Men vi tycker det är viktigt att våra kunder vet vilka alternativ som finns, så att de själva kan fundera på hur de vill utforma dödsannonsen. Detta gör att annonsen stämmer bättre med deras tankar och minnen kring den döde.

Exempel på frågor man ofta ställer sig när man står i begrepp att utforma en dödsannons är:

  • Hur ska annonsen utformas?
  • Vad skriver man egentligen?
  • Ska man ha någon symbol, och i så fall vilken?
  • Finns det några redan formulerade ord som uttrycker de känslor jag bär på?

Det är vanligt att man inleder annonsen med en text som anger relationen mellan den avlidne och de som annonserar. Exempel på sådan text är: "min käre", "vår älskade" etc. följt av den dödes namn, födelsedatum och dödsdag. Därefter skriver man de anhörigas namn och ofta även några ord som uttrycker deras sorg; "i djup sorg och saknad" etc. När man utformar dödsannonsen är är det fritt fram för personliga formuleringar istället för de standardiserade formuleringar som ofta används. Många vill uttrycka sin sorg med hjälp av en vers; psalmer eller dikter, egna eller andras.

Sist i annonsen anger man var och när begravningen ska äga rum och eventuell plats för minnesstund. Vill man i förhand veta vilka som vill vara med på samlingen efteråt kan man ange detta i annonsen. Det vanligaste i detta fall är att man anger telefonnumret till oss på begravningsbyrån så att vi kan ordna med eventuell förtäring beroende på hur många som har möjlighet att delta. När man vill att begravningen ska begränsas till familjekretsen kan man lämpligen ange detta sist i annonsen genom att exempelvis skriva: "Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste". Slutligen skriver man även om man önskar att pengar sätts in till någon minnesfond.

Familjesidan

Förutom att annonsera i de vanliga dagstidningarna för att tillkännage att någon har avlidit publicerar vi även dödsannonsen på Familjesidan.se.