Innan begravningen får de anhöriga möjlighet att samtala med den officiant som ska leda akten. När det gäller en borgerlig begravning kan det vara bra att gå igenom de saker man vill skall ske under akten, samt eventuellt låta officianten ta del av andras punkter i programmet.

Men samtalet kan även tjäna flera syften. Det handlar kanske om att de anhöriga ska få möjlighet att tala om situationen, om de olika och ofta blandade känslor av upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg, tacksamhet eller vrede som kan dyka upp. Samtalet har också en praktisk funktion: officianten får, i de fall där det behövs, inför begravningen höra berättas om den avlidne och tillsammans planerar man begravningens utformning. Planeringen gäller vanligen främst tal, sånger och musik. Om begravningen ska ske enligt Svenska kyrkans ordning kan prästen också svara på de frågor som de anhöriga har inför begravningen.