Sedan urminnes tider har människor lagt ned stor möda på att hedra och minnas sina avlidna nära och kära. En minnesvård i naturens eget material - den beständiga och vackra graniten - är en tradition på våra kyrkogårdar.

Monument och minnesstenar har naturligtvis varierat i form och storslagenhet, men i stort sett har alla invånare i de äldre samhällena fått en markerad gravplats. De anhöriga har därmed fått en plats att gå till med hedersbetygelser och blomstersmyckningar, men också något symboliskt för livets slutpunkt eller kanske utgångspunkt för något nytt och okänt.

Gravtraditionerna lever i högsta grad kvar i vår egen tid. Våra kyrkogårdars minnesstenar utgör viktiga delar av vår historia och fyller samma funktion då som nu. Friheten att välja minnesvård är idag stor, även om bestämmelser förekommer - speciella för kyrkogården.

I vårt sortiment av gravstenar finns modeller för alla smaker och ekonomiska förhållanden. Vi gör en ritning åt er på precis den stenen som ni önskar ska pryda gravplatsen som ett minne av den döde. Detta är en viktig del i sorgen och behöver inte gå för fort. En gravsten ska man trivas med i många generationer. Därför är det viktigt att den blir så som man önskat. Hos oss kan du hämta sten- broschyrer utan kostnad för att i lugn och ro se vad just du vill ha. Vi har kontakt med mycket kunniga stenhuggare som gör ett fint arbete. Du får också en offert med dig så att du vet vad stenen kommer att kosta.

Besök vår stenleverantör Petterssons stenhuggeri