Inom 3 månader efter dödsfallet skall en bouppteckning av den dödes tillgångar och skulder lämnas in till skattemyndigheten. Är dödsboet utan tillgångar sker i stället en dödsboanmälan på kommunens individ- och familjeomsorgsavdelning.

Vi har lång erfarenhet och kunskap när det gäller familjerätt. Vi hjälper Er med upprättande av testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal samt bodelning vid äktenskapsskillnad eller samboförhållandes upphörande. Henric Johnson är av Sveriges Begravningsbyråers Förbund Godkänd Bouppteckningsförrättare och genomgår årligen fortbildning i familjerätt. Vi hjälper Er gärna med bouppteckning, boutredning, dödsboförvaltning, arvskifte, inbördes auktion, avyttring av fastighet eller bostadsrättslägenhet, lagfartsansökan och allt annat kring avveckling av dödsbon.

Förutom hjälp efter ett dödsfall svarar vi gärna på frågor som rör exempelvis sambolagen, vem ärver mig och hur kan jag styra arv med hjälp av testamente etc. Har Du tänkt på att Du genom ett testamente kan göra arvet efter Dig till mottagarens enskilda egendom. Detta upplever många tryggt eftersom arvet annars vid en skilsmässa räknas in i giftorättsegendomen.

Välkommen att boka tid.