Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, även om man inte tillhör Svenska kyrkan. Den ska täcka kostnader för de allmänna begravningsplatserna i landet. Avgiften tas ut genom skattsedeln och är baserad på inkomsten.

I Begravningsavgiften ingår bland annat:

  • Att tillhandahålla personal och lokaler för visning och begravningsakt, både religiös och icke-religiös.
  • Att i vissa fall svara för transporter, kremering och gravsättning.
  • Att anlägga och sköta allmänna begravningsplatser och där upplåta gravplatser.