En askgravlund eller asklund är en ny och mindre anonym variant av minneslund för begravning av bortgångna.

Efter kremering sänks urnor med askan ner i asklunden, vilket kan ske i de anhörigas närvaro till skillnad från i en traditionell minneslund. Gravplatsen upplåts utan gravrätt. Platsen för nedsänkning markeras inte, men asklunden har ett minnesmonument där de begravdas namn anges. Då begreppet asklund ännu inte är rättsligt definierat kan variationer mellan olika kyrkogårdar förekomma, och långt ifrån alla erbjuder ännu denna begravningsform.