Inför begravningen kan det dyka upp frågor, både av religös och praktisk art. Vi har här försökt ge svar och eller förklaringar på några av de saker som kan dyka upp.

Begravningsceremonin kan variera. Det vanligaste är en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, detta förutsätter medlemskap i Svenska kyrkan. Man kan även ha akter enligt andra trosinriktningars ordning, så långt det är möjligt tillgodoser vi dessa önskemål. Frikyrkliga begravningar följer sina respektive former där församlingen ofta har egen officiant och musiker. Denna form erbjuds i första hand egna församlingsmedlemmar.

Om man inte tillhör Svenska kyrkan eller ett frikyrkosamfund kan man välja en borglig begravningsceremoni. En borglig begravning utformas helt efter anhörigas önskemål och kan innehålla tal, diktläsning och musik helt utifrån egna önskemål. Den som leder akten kan vara en vän, släkting eller så kan vi på begravningsbyrån erbjuda borgliga förättare som kan förrätta alla former av begravningar. Alla kan erbjudas borgliga begravningar, medlemskap i svenska kyrkan eller frikyrka är inget hinder. Vi på begravningsbyrån bokar tid och plats enligt önskemål och även officianter, musiker mm.