Askan efter avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan skall strös ut ger tillstånd till det.

Tillstånd får meddelas bara om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Vanligtvis gäller det spridning på isfritt vatten i havet, men det kan även vara på mark. Det bör inte vara i anslutning till bebyggelse eller en plats där allmänheten uppehåller sig, t ex allmän badplats.

En ansökan skickas till länsstyrelsen där det framgår att man är anhörig till den avlidne, den avlidnes personnummer och namn och var man önskar sprida askan. Registerutdrag som erhålles av skattemyndigheten skall bifogas ansökan.

I det tillstånd som sedan utfärdas anges att man inom ett visst datum som länsstyrelsen bestämmer skall skicka in ett intyg om och när spridningen skett, bevittnat av två personer. Länsstyrelsen meddelar därefter Skattemyndigheten att spridning har skett.

Förtida tillstånd utfärdas inte. Men det går bra att skriva ner hur man vill ha det i testamente eller annan handling. För anhöriga kan det ge vägledning om den avlidnes önskan. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Länsstyrelsen tar inte ut någon ansökningsavgift.