Submitted by skillingarydsb… on Tue, 08/16/2022 - 15:51

Vid dödsfall föreslår anhöriga ofta ett gåvoändamål för att hedra den avlidne med en minnesgåva.

Anmälan av minnesgåvor

Här anmäler du enkelt via formuläret namn på gåvogivare och eventuell hälsning.

Själva gåvan betalar du in direkt till ändamålet med hjälp av gironumret som står antingen i dödsannonsen eller via den här länken.