Kistgrav används vid jordbegravning, där kistan gravsätts hel. Gravsättningen sker normalt i samband med begravningsakten.

En kistgrav rymmer upp till tre kistor och därutöver askor eller urnor. På gravplatsen får gravvård (sten eller kors) uppföras och plantering anläggas. Gravplatsen upplåts med 25 års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsägaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen. Om man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven.