De flesta begravningar i landet hålls enligt Svenska kyrkans ordning, som finns nedan. Denna ordning kan kompletteras med övrig instrumentalmusik, solosång, diktläsning etc.

Klockringning

Klockringningen markerar starten av gudstjänsten. Församlingen kan gå in i kyrkan/kapellet till klockringningen eller till den efterföljande musiken.

Inledning

Gudstjänsten inleds vanligen med musik, oftast instrumental musik på orgel.

Psalmsång

Griftetal

Prästen håller griftetalet, som brukar innehålla något om den döde och hans eller hennes liv, såväl som tankar om det kristna hoppet.

Bön

Griftetalet avslutas med en kortare bön.

Överlåtelse

Överlåtelsen är ett huvudmoment i begravningsgudstjänsten, vilket markeras av att församlingen står upp. Vid överlåtelsen lämnar man den döde i Guds händer. Det betyder inte att alla tankar och minnen ska eller kan försvinna, men det betyder att Gud nu svarar för omsorgen om den döde. Vanligen öser prästen tre skovlar mull på kistan samtidigt som några överlåtelseord läses. Mullen kan ersättas av korstecknande över kistan.

Bibelläsning

Prästen läser något eller några bibelord

Psalmsång

(Denna psalm kan utelämnas)

Begravningsbön

Prästen ber begravningsbönen som innehåller flera olika dimensioner. Den är ett tack för den döde och för vad han eller hon fick ge i sitt liv. Den är en bön om tröst och innehåller också en tanke på att vi alla en gång ska dö. Den innehåller också tanken på uppståndelse och ett evigt liv för oss människor.

Herrens bön

Församlingen ber denna bön tillsammans

Gudstjänsten kan nu fortsätta på två sätt. Om avskedstagandet äger rum på kyrkogården (vid jordbegravning) används Avslutning A. I annat fall används Avslutning B.

Avslutning A

Välsignelsen

Prästen ber om Guds välsignelse över församlingen.

Psalmsång

Avslutningsmusik

Under avslutningsmusiken bärs kistan ut. Församlingen följer kistan till graven.

Gravsättning

Kistan sänks i graven. De anhöriga tar sitt personliga avsked.

Slutbön

Prästen lyser frid över den döde.

Avslutning B

Psalmsång

Avskedstagande

Var och en får möjlighet att ta ett personligt avsked av den döde. Detta görs framme vid kistan medan stillsam bakgrundsmusik spelas. Vanligen läggs en handbukett på kistan.

Slutbön

Prästen lyser frid över den döde.

Välsignelsen

Prästen ber om Guds välsignelse över församlingen.

Avslutningsmusik