Vad är begravningsavgift?

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, även om man inte tillhör Svenska kyrkan. Den ska täcka kostnader för de allmänna begravningsplatserna i landet. Avgiften tas ut genom skattsedeln och är baserad på inkomsten.

I Begravningsavgiften ingår bland annat:

  • att tillhandahålla personal och lokaler för visning och begravningsakt, både religiös och icke-religiös
  • att i vissa fall svara för transporter, kremering och gravsättning
  • att anlägga och sköta allmänna begravningsplatser och där upplåta gravplatser