Kistor och urnor

Det finns inget rätt eller fel när man väljer kista. Det som är rätt för en person kan kännas helt fel för någon annan. För det mesta vill man att kistan på något sätt ska spegla den avlidnes liv och person.

Valmöjligheterna är stora. De enklare kistorna är tillverkade av träfiberskivor, de mer påkostade av massivträ. Kistans inredning och utrustning varierar beroende på prisklass. Natur är den mest miljöanpassade kistan, helt tillverkad av naturligt och förnyelsebart material, utan en enda spik eller skruv. Locket förseglas med träpluggar. Locken till kistorna är antingen lösa och skruvas fast eller uppfällbara med gångjärn och försedda med nyckellås.